తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గ్యాస్ సిలిండర్ డోర్‌ డెలివరీ ఉండదు